Een uitgebreid artikel over de geschiedenis van het amateurtoneel in Castricum is opgenomen in het jaarboek 2003 van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Dit is te verkrijgen bij de boekhandels in Castricum.

voorgeschiedenis

Toen in de jaren dertig door de electrificatie van de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar de gemeente Castricum een aantrekkelijke woonplaats werd voor mensen die hun dagelijkse werk in Amsterdam, Haarlem of de Zaanstreek hadden, vormden deze groep forensen een tegenhanger van de tot dan toe hoofdzakelijk agrarische bevolking. Men kende elkaar, reisde samen met de trein naar de werkplek en naar huis en uiteraard ontstonden er vriendschappen. Men had vele gemeenschappelijke belangen, zoals een verdere verbetering van de spoordienstregeling en het comfort in de treinen, het collectief aangaan van verzekeringen, bevordering van het culturele leven en de sport in Castricum, etc.

Omstreeks 1935 werd de Nederlandse Vereniging van Forensen opgericht, die bovenstaande items in haar programma had. Deze vereniging werd aangegaan voor de tijd van dertig jaar en in de eerste jaren van haar bestaan was praktisch iedere forens in Castricum lid. Er werd goed werk gedaan. Er was regelmatig overleg met de Nederlandse Spoorwegen, met gemeente, provincie en andere instanties en de forensengemeenschap in Castricum groeide en bloeide. Wie zich van buiten de gemeente in Castricum vestigde werd persoonlijk benaderd en ontkwam er dan nauwelijks aan ook lid van deze bloeiende vereniging te worden. De contributie bedroeg niet meer dan F 1,50 per jaar. Ook de middenstand liet zich niet onbetuigd. Men zag de gemeente groeien en dat was goed voor de nering. Vele middenstanders werden ondersteunend lid voor f 2,50.
Toen er na de oorlog een nieuwe golf forensen in Castricum kwamen wonen bleek dat men vaak niet eens wist dat de vereniging bestond.

Herman Duin

Herman Duin, Amsterdammer van geboorte, vestigde zich in 1954 in onze gemeente. Hij was als verkoopleider bij conservenfabriek De Bever in Beverwijk werkzaam en had belangstelling voor de forensenvereniging. Hij gaf de aanzet tot de oprichting van een sociëteit waar men op vaste avonden biljartte of kaartte. Hotel Kornman aan de Mient was het clublokaal.
Toen er bij deze leden de wens naar voren kwam om eens een feestavond te organiseren, pakte het bestuur van de forensenvereniging deze suggestie graag op, mede omdat men hierin een middel zag om de vereniging weer eens in de belangstelling te brengen. Welke artiesten men naar Castricum haalde is niet meer bekend. Het initiatief was echter succesvol en werd het jaar daarop herhaald. Maar Herman Duin, die vele jaren bij het bekende gezelschap “Justus van Maurik” in Amsterdam de rol van “jeune premier” had gespeeld had andere ideeën. Hij durfde het wel aan om met “eigen mensen” eens een gevarieerd programma van sketches en voordrachten te brengen en verzamelde een groepje enthousiastelingen om zich heen, waarmee hij aan het werk ging. Het werd een succes, zo zelfs dat hij in het daarop volgende jaar met dit groepje mensen een blijspel op de planken zette. En zo werd Herman Duin de grondlegger van onze toneelgroep.
Eind jaren vijftig rommelde het in een andere toneelclub “De Schakel” in ons dorp. Vooral de jongere leden haakten af en kozen voor de forensenvereniging. Met de komst van deze groep beschikte Herman Duin meteen over meer spelersmateriaal en kon hij stukken van behoorlijk niveau aanpakken. Langzamerhand ontwikkelde de toneelgroep van de forensenvereniging zich tot een echte toneelvereniging. Allicht, de leden waren lid van de forensenclub om te kunnen toneelspelen en de overige activiteiten van de vereniging interesseerden hen minder. De toneelgroep kreeg een eigen bestuurtje, waarvan Herman Duin de voorzitter werd. Op voorstel van Jan Assman, een van de oudere spelers, koos de groep de naam Forento ( FORENsen TOneelgroep) in maart 1963 ging zij uiteindelijk hun eigen weg!

Hoe het nu is

Gemiddeld bestaat de groep uit twintig tot dertig leden. Vele genre’s hebben de spelers aangepakt. Van klucht, naar blijspel naar drama. De liefhebber herinnert zich misschien wel “Ontkoppeld” waarin erg goed geacteerd werd. Zo’n 55 stukken voor volwassenen en 43 stukken voor kinderen heeft de groep op zijn naam staan. Om een paar grote produkties te noemen: “de heer van Pourseaugnac” ( 1983) en “de ingebeelde zieke” (1985) van Molière. “Vadertje Langbeen”(1988) en “Dagboek van Anne Frank”(1990). In 1998 “Scrooge” van Dickens tijdens de kerstdagen was sfeervol en mooi gespeeld. Een dergelijke produktie hoopt de groep eind van dit jaar weer op de planken te kunnen brengen. Maar de verbouwing van de Clinghe moet dan natuurlijk wel klaar zijn. Dit past ook goed in het kader van het 40-jarig bestaan. Ook op het gebied van toneelstukken voor kinderen is Forento altijd actief geweest. Ieder jaar een kinderstuk en sinds 1985 ook allemaal geschreven door Bas Bruinsel. Bas is vanaf het begin bij Forento betrokken geweest. Het is dan ook jammer dat dit legendarische lid is overleden, maar zijn stukken zullen zeker voorbestaan. Vanaf 1982 schreef Bas ook toneelstukken over zwarte pietjes die gezamenlijk met Pancratius op de planken werden gezet. Uiteraard gaat deze traditie nog steeds door. Met veel plezier wordt er ook in de plaatsen Limmen en Heiloo gespeeld.